Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu - Strona główna
MIEJSKIE USŁUGI KOMUNIKACYJNE w ZGIERZU
Witamy w poniedziałek 20 sierpnia,  imieniny: Bernarda, Samuela, Sary

Strona główna

Reakcja na tragiczne zdarzenie w łódzkiej komunikacji

7.01.2014 r.

W związku z ostatnim tragicznym zdarzeniem, które wystąpiło na linii tramwajowej nr 16, łączącej Łódź i Zgierz, Prezydent Miasta Zgierza zaniepokojona sytuacją, zwróciła się do MPK-Łódź Sp. z o.o. z prośbą o wyjaśnienia jakie sposoby zapobiegające kierowaniu pojazdami komunikacji miejskiej przez osoby będace w stanie nietrzeźwości stosuje przewoźnik i jakie działania planują podjąć by zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości. Z podobnymi zapytaniami zwrócono się do naszego przewoźnika ZPK "Markab" Sp. z o.o.

Zmiana rozkładu linii nr 3 (1-01-2014 r.)

30.12.2013 r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy o wejściu w życie z dniem 1-01-2014 r. nowego rozkładu jazdy autobusu linii nr 3.

Zmianie ulegną głównie godziny odjazdów pierwszych autobusów w niedziele. Zostały dokonane również korekty minutowe w całym rozkładzie.

Korekty rozkładu jazdy dokonano na prośbę mieszkańców osiedla Krzywie-Chełmy, w celu ułatwienia dojazdu na poranną mszę.

3 Konstantynowska (Tor PKP)

3 Sadowa

3 Sadowa/Chełmska

15it8U#7SF

Godziny otwarcia biura w Sylwestra

30.12.2013 r.

Uprzejmie informujemy, iż w Sylwestra 31 grudnia 2013 r. biuro Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu będzie czynne od godziny 9:00 do 14:00. Natomiast kasa biura będzie nieczynna.

Życzenia Świąteczne

Zyczenia mini XX

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

24.12.2013 r.

Informujemy, iż w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, drogowego organizowanego przez Gminę Miasto Zgierz na liniach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz gmin sąsiadujących, z którymi zostało zawarte stosowne porozumienie dokonano oficjalnego ogłoszenia. Jego tekst wraz z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje dostępne w dziale Przetargi.

Rozkłady jazdy w święta

19.12.2013 r.

W związku z zbliżającym się okresem świątecznym Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu przypominają, iż w dniach 25, 26 grudnia 2013 r. oraz 1 stycznia 2014 r. autobusy komunikacji miejskiej w Zgierzu (tj. linie nr 1, 3, 3A, 4, 5, 6, 8) będą funkcjonowały zgodnie z rozkładem świątecznym (niedziele i święta lub pozostałe dni). Natomiast autobusy linii nr 51 w dniach 24 i 27 grudnia 2013 r. będą kursowały zgodnie z rozkładem sobotnim.

Godziny otwarcia biura w Wigilię

19.12.2013 r.

Uprzejmie informujemy, iż w Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia 2013 r. biuro Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu będzie czynne do godziny 12:00. Natomiast kasa biura będzie czynna jedynie do godziny 11:00.

Planowane zmiany rozkładów jazdy

19.12.2013 r.

Na dzień 1 stycznia 2014 r. planowana jest zmiana rozkładów jazdy linii nr 3 oraz 3A.

W przypadku linii nr 3 zmiana będzie polegała głównie na zmianie godzin odjazdów pierwszych autobusów w niedziele. Zostaną dokonane również korekty minutowe w całym rozkładzie.

Rozkład linii 3A będzie znacznie zmieniony w stosunku do obecnie obowiązującego. Zmiany będą polegały m. in. na przekierowaniu trasy autobusu przez skrzyżowanie Parzęczewska/Gałczyńskiego (w obu kierunkach) oraz zniesieniu jednego objazdu Aleksandrowa Łódzkiego. W związku z powyższym zmianie ulegną godziny odjazdów.

Rozkłady jazdy wkrótce pojawią się na naszej stronie.

Zmiana rozkładu jazdy linii nr 6 (21-12-13 r.) - aktualizacja

16.12.2013 r.

Z dniem 21 grudnia 2013 r., w związku z zakończeniem pierwszego etapu przebudowy ulicy Rojnej w Łodzi, autobus linii nr 6 będzie kursował zgodnie ze "starym" rozkładem jazdy obowiązującym przed objazdami ulic Rojnej oraz Konstantynowskiej, z uwzględnieniem nowo utworzonych przystanków.

Jednocześnie informujemy, że rozpoczęcie drugiego etapu przebudowy ul. Rojnej planowane jest na dzień 15 stycznia 2014 r. W tym okresie rozkład jazdy linii 6 może podlegać dalszym zmianom.

6 Parzęczewska/Staffa

6 Dworzec Łódź-Kaliska

Spotkanie sygnatariuszy Porozumienia międzygminnego w sprawie linii komunikacyjnej 3A

11.12.2013 r.

W dniu 11 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie uczestników Porozumienia międzygminnego dotyczącego linii 3A. Na spotkaniu dokonano podsumowania zebranych informacji na temat funkcjonowania linii. Poruszane były również propozycje zmian trasy kursowania autobusu oraz kosztów finansowania. Na obecną chwilę uzgodniono, że pierwsza zmiana trasy obejmie przekierowanie trasy autobusu, z ulicy Aleksandrowskiej w ulice Gałczyńskiego i Parzęczewską, w pobliże Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu. Zmieniona trasa autobusu będzie prowadzić skrajem największego osiedla mieszkaniowego, co ułatwi pasażerom dostęp do przedmiotowej linii oraz przesiadki pomiędzy liniami komunikacji miejskiej.

Spotkanie sygnatariuszy Porozumienia międzygminnego w sprawie linii komunikacyjnej 3ASpotkanie sygnatariuszy Porozumienia międzygminnego w sprawie linii komunikacyjnej 3ASpotkanie sygnatariuszy Porozumienia międzygminnego w sprawie linii komunikacyjnej 3A

Sprzedawca biletów na linii międzygminnej 3A

3.12.2013 r.

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców sąsiednich gmin, mających problemy z zaopatrzeniem się w bilety strefowe obowiązujące na trasie linii międzygminnej 3A, uprzejmie informujemy, iż zatrudniliśmy sprzedawcę biletów, która to osoba będzie poruszać się na tej linii w godzinach cieszących się największym obłożeniem tj. 7:30-14:30 i oferować ww. bilety. Jest to rozwiązanie doraźne, które będzie obowiązywało w miesiącu grudniu, natomiast pragniemy również zapewnić Państwa, że pracujemy obecnie nad innymi możliwościami zwiększenia dostępności naszych biletów.

Zmiana rozkładu linii 3A (1-01-2014 r.)

31.12.2013 r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy o wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. nowego rozkładu jazdy autobusu linii międzygminnej nr 3A.

Dokonano przekierowania trasy autobusu przez skrzyżowanie Parzęczewska/Gałczyńskiego (w obu kierunkach). Na trasie pojawiły się również dodatkowe przystanki na ul. Aleksandrowskiej oraz Droga Krajowa 71 - Klęk (wcześniejsza nazwa przystanku Klek został zmieniona na Droga Krajowa 71 - Kiełmina).

W związku z powyższym zmianie ulegną godziny odjazdów.

3A Targowy Rynek (Aleksandrów Łódzki)

3A Dworzec PKP (Stryków)